Værdigrundlag

Værdigrundlag Baunehøjskolen
 • Trivsel
 • Sundhed
 • Udvikling
 
Trivsel
 Du skal kunne lide at være her - jeg skal kunne lide at være her
 • Gensidig respekt
 • Ansvarlighed
 • Nærvær
 • Glæde
 Udvilking
 ”Vi udvikler os individuelt og i fællesskab, og det sker personligt, socialt, fagligt og kreativt samt teknologisk og organisatorisk”
 • Åbenhed for forandring 
 • Plads til forskellighed og alsidighed
 • At vi støtter den enkelte i at yde en indsats ud fra egne mål
 Sundhed
Vi prioriterer sundhed 
 • Arbejder for et godt klima både ude og inde
 • Sikrer at dagen byder på megen bevægelse
 • Satser på sund mad
 • Værner om miljøet