Tekst

Liste over konsulenter i IC:
 
Kirsten Gustafsson – specialskolekonsulent
Helle Gaarde Nielsen – specialpædagogisk konsulent – familieklasser – vækstklasser
Kirstine Heyde – Læsekonsulent
Mette Misser – specialklassekonsulent
Margit Pedersen – fysioterapeutisk konsulent
Hanne Pallisgaard – fysioterapeutisk konsulent
Aase Gjervig – småbørnskonsulent
Jan Mathiesen – AKT-konsulent
Lene Kjøller Jensen – AKT-konsulent
Anita Mebus – specialpædagogisk konsulent