SFO

Velkommen til SFO på Baunehøjskolen!

SFO’en optager børn fra børnehaveklasse til og med 3. Klassetrin. SFOén har i dette skoleår tilmeldt 240 børn, fordelt i de to afdelinger Højen og Dyssen.

Når børnene kommer i SFO’en har de fri fra skole, og indgår derfor i nye sociale sammenhænge og andre former for aktiviteter end i skolen. Vi lægger vægt på faste trygge rammer i hverdagen.

Vi har leget lidt med ordet SFO (skolefritidsordning) og lavet et nyt slogan således, at SFO også kan stå for, Sunde Fælles Oplevelser.

Børn har brug for læringsmiljøer i SFO’en, men også for legen og bevægelse, som en stor del af det enkelte barns udvikling. I legen lærer børn, at kommunikere, at have relationer og gå i dialog med andre.

Hvert barn er tilknyttet en gruppe (klasse) med faste voksne.

Ledelsen

Pædagogisk leder Torben Vestergaard Tlf. nr. 46 31 82 02

 

Personalet

Camilla Salbøl

Elisabeth Jayne Isbister

Fahmi Pedersen

Jon Hansen

Kenneth Larsen

Lasse Jensen

Lisbeth Larsen

Mette Andersen

Pernille Havblik

Rikke Markussen

René Christensen

Dorte Krause

Jennifer Bærnthsen

Ann Nøhr Petersen

 

Åbningstider

Skoledage fra kl. 6.30 - 8.00 og fra kl. 14.00 - 17.00.

Skolefridage fra kl. 6.30 - 17.00.

Lukkedage i 2018/2019

SFO’en er pålagt lukkedage, som i skoleåret 2018/2019 vil falde på følgende dage:  

24.12.2018 – 1.1.2019, samt den 17.4.2019, 1.5.2019, 31.5.2019, 5.6.2019.

 

Informationer

Vi tilstræber, at have et højt informationsniveau. Hver 2. mdr. udkommer et nyhedsbrev, som indeholder en lang række vigtige og nyttige informationer, samt en overordnet aktivitets kalender for de følgende 2 måneder. 4 gange om året skriver primærpædagogerne et nyhedsbrev, som sendes ud elektronisk. Her vil specifikke områder, så som klassens trivsel og særlige klasse og årgangsarrangementer være beskrevet. Aktivitetstavlen i alrummet ajourføres dagligt af personalet. I Roskilde kommune har skolen og SFO’en 4 elektroniske portaler du skal anvende. Det er nationalt mål at systemerne samkøres i 2019/20.

  • Iportalen

Handler kun om SFO. Her krydser børnene sig hver dag ind og ud. Alle tilmeldinger til aktiviteter, ferier, sygdom og andre beskeder foregår her. Der bliver ført statistik på børnenes fremmøde. Kommer barnet ikke, bedes det meddelt SFOén. Det er i Iportalen jeres barns stamkort ligger og som I skal udfylde og sørge for er ajourført. Årshjul, beskeder og nyhedsbreve fra SFO’en bliver lagt her. Alle forældre får et log indBesøg SFO'ens iPortal her!

  • ForældreIntra

Er skolens samarbejdsplatform. Her kommunikeres mellem skole og hjem via beskedsystem og kontaktbog. Her kan du bl.a. finde kontaktoplysninger på andre forældre i klassen og der er link til MinUddannelse i fanen ”Planer” samt link til Tabulex i fanen ”links”.  Alle forældre får et log ind.

  • MinUddannelse

Er skolens og SFO’ens læringsplatform. Her kan du følge med i faglige årsplaner, læringsforløb, materialer og målsætninger for dit barn. Du følger linket gennem Forældreintra eller logger på med NemId på MinUddannelse

  • Tabulex

Sygefravær for skoleelever skal meldes i Tabulex. Log på med NemId på Tabulex fravær og opret dig som bruger.

 

Hvad må jeres barn

I skal som tidligere beskrevet gå på Iportalen og udfylde barnets stamkort. Her udfyldes om barnet må gå med i svømmehallen, køre i privat bil med personalet, ringe til jer på jeres arbejde, foto tilladelser og lignende.

 

 

Skoleferier

I skoleferierne holdes der kun åbent i den ene af afdelingerne, I får besked via Iportalen. I god tid, før sommerferien, efterårsferien og vinterferien, bliver I bedt om, at oplyse på Iportalen, hvornår jeres barn holder ferie. Det er for, at vi kan planlægge en så god dækning i ferien, som muligt.

Ved krydserbordet står en flipover, hvor I kan læse om hver uges aktiviteter, børnene kan skrive sig på de ting / ture de har lyst til at deltage i. Der er således planlagt meget nøje, hvad der skal ske hele ferien.

Forsikring

Roskilde kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for SFO/ skoles elever. Det betyder, at eventuelle skader, inkl. tandskader, som følge af uheld (ingen af parterne har påviselig skyld) i SFOén, må dækkes af forældrenes egen forsikring. Dette gælder også skader forvoldt af børn, f.eks. ødelagt vindue.

SFO lokaler

SFO’en har egne lokaler, men også lokaler, der kan deles med skolen. Nogle lokaler er indrettet som værksteder og andre lokaler kan ændres efter behov. Vi har køkkener med mulighed for at lave lette mad anretninger.

Legepladsen

Vi har en meget stor og dejlig legeplads med mulighed for en masse aktiviteter. Mellem de to afdelinger ligger en lukket gård, derudover er der en stor fælles fodboldbane.

På legepladsen har vi et regelsæt der siger følgende:

Børnene må kun færdes på området omkring SFO’en og på fodboldbanen. Det får de hurtigt lært, når de starter her. Vi gør meget ud af at gå rundt på institutionen og på legepladsen, hvor vi forklarer børnene vores regler og hvortil man må gå.

Der skal altid være voksenopsyn på legepladsen og bålpladsen uanset antallet af børn.

Trods disse regler kan vi ikke forhindre, at børn kan forlader SFO’en i utide. Derfor er det vigtigt, at der også tales om det hjemme. Ligeledes kan der ske uheld på legepladsen, som personalet ikke har set ske.

Udover den daglige tvungne tur på legepladsen, vælger vi ind imellem, at flytte alle aktiviteter uden for og lukke lokalerne af.

Bål hus

Bålhuset ligger i skolehaven og her kan foregå mange forskellige aktiviteter.

Vi sætter sikkerheden i højsædet. Der er altid en voksen ved bålet og børnene får f.eks. først lov til at snitte efter grundig instruktion og fastsatte regler. Vi har altid vand og brandtæppe i nærheden af bålet.

Bålhuset er en del af ude aktiviteter. Der vil blive lavet mad, snittet i pinde, hygget med te og meget mere. Pædagogisk lægger vi vægt på denne aktivitet, fordi man kan fordybe sig, hjælpe hinanden og omgås hinanden hensynsfuldt, Vi taler en del om naturen og hvorfor vi skal passe på den, vi taler om hvad det er vi spiser og hvad slags træ der er godt til hvad. Bålområdet skal betragtes som et ekstra rum og derfor være en lige så naturlig del af SFO’en som resten af skolen.

Hal og tumle sal

Vi har mulighed for at bruge den store hal samt tumle salen på skolen i det omfang de er ledige.

SFO/Skole

Primærpædagogerne har, i samarbejde med klassens lærere, det overordnede ansvar for den enkelte børnegruppe/klasse. Ved planlagte møder drøftes klassen og de enkelte børns trivsel.

Indimellem arrangeres der gruppedage/ udflugter klassevis, for der igennem at styrke fællesskabet i gruppen. Det forventes at børnene deltager.

SFO efter skoletid

Når børnene kommer fra skole går de på SFO. Forældre har mulighed for at give besked ang. gå hjem tid osv. Man kan ringe til Dyssen eller Højen, eller skrive på Iportalen, hvis man skal give besked ang. sit barn og gå hjem tider.

Vælger man selv at hente sit barn, er det en god ide at have god tid, børnene kan lege over et stort inde og ude areal, og det kan tage lidt tid at finde dem. Vi henstiller til, at du ikke kommer senere end 16.45, så du også har tid til f.eks. at hjælpe barnet med oprydning - finde madkassen i køleskabet og få barnet i tøjet inden kl.17.00, hvor SFO’en lukker.

HUSK VI SENDER IKKE BØRN UD PÅ P-PLADSEN TIL AFHENTNING.

Eftermiddagsmåltid i SFO

Børnenes eftermiddags måltider er ofte til debat både blandt forældre og pædagoger. Offentlige myndigheder har længe set på hvad børn spiser og det er godt for folkesundheden.

Vi har her på SFO’en de sidste mange år diskuteret eftermiddags måltiderne også kaldet ”Frugt” og mener egentlig, at vi er kommet frem til en fornuftig ordning på, hvad vi giver børnene at spise om eftermiddagen. Det daglige tilbud vil være et afvekslende og sundt mellemmåltid. Vi serverer ikke saft. Der er dagligt friskt frugt, hvor hvert barn må tage et stykke frugt om dagen. Måltidet serveres i køkkenet i storrummet, mellem kl. 14 og 15. Børnene har forskellige behov. Nogle sidder længe og hygger sig med kammeraterne, for andre er det noget, der bare skal overstås. Vi har erfaret at dette mellemmåltid er særdeles vigtigt. De fleste børn er voldsomt sultne og har brug for et energitilskud midt på eftermiddagen.

Der er opstillet vandautomater så børnene kan drikke koldt vand, når de er tørstige.

Ting med hjemmefra

Hvis børnene har ting med hjemmefra, er det på eget ansvar. Skriv altid navn i barnets ting, det gør det nemmere at finde ejermanden igen.

Børnene skal have hjemmesko og skiftetøj, som passer til årstiderne, liggende på SFOén. Børnene skal bruge hjemmesko hele vinterhalvåret.

Traditioner

2. maj nye børn starter.

Forældremøde, fælles med bh.kl. lærerne. September/oktober.

Julegaver laves i november.

Fælles arrangement (begge afdelinger)med Lucia optog og julehyggedag i december.

Kaffedage m. forældre. Klassevis 2 x årligt.

Loppemarked for hele familien forår/ efterår.

Skole/hjem samtaler.

Fastelavnsfest. Fælles i indskolingen.

Afskedsfest for 3.klasser i foråret.

Fodbold/ hockey turnering for alle SFO’er i Roskilde i september.

SFO OL turnering i september.

Udflugter i samarbejde med klassernes lærere.

Tema uger i samarbejde med indskolingslærerne.

Evt. skolefest i samarbejde med skolens lærere.

Spiseaftener/klassefest. For hele familien. I samarbejde med klassens lærere. I løbet af skoleåret.

Hvad angår aktivitetstilbud vil her løbende være forandring og udvikling. Aktiviteterne spænder fra planlagte lange forløb, til korte impulsive aktiviteter også i hal og tumle sal og udenfor. 

Elektroniske spil

Vi har div. spil x-box, Wii, m.m. Vi bruger ikke spil der har karakter af voldelighed og det er ikke tilladt, at børnene selv har spil med –heller ikke på deres skoleIpad. Børnene kan sidde i grupper og se / hjælpe hinanden og diskutere strategier for, hvordan man nu kommer videre i spillene. Det er vigtigt, at vi også forstår de sociale sammenhænge der foregår foran skærmen. Børn er gode til at lære af hinanden, sådan at de kan forstå principper i de forskellige spil. De lærer også at vente til det bliver deres tur.

Telefonregler

Børnene kan i et begrænset omfang benytte SFO’ens telefon. Legeaftaler skal i videst mulig omfang være lavet på forhånd. Børnene må gerne medbringe mobiltelefon m. navn. Ved benyttelse af egen mobiltelefon, skal der altid være personale tilstede.

Børn kan altid ringe angående legeaftaler med andre børn fra klassen, såfremt der ligger en tilladelse fra en af forældrene.

Kaffedage

Både Højen og Dyssen afholder i hver klasse 2 kaffedage om året, der ligger en i foråret og en i efteråret.

Afslutningsfest

I marts/april holder vi en afslutningsfest for 3. klasserne. Vi syntes det er vigtig, at vi får sagt ordentligt farvel til hinanden.

Ind- og udmelding

Ind og udmelding sker hos pædagogisk leder Torben Vestergaard.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde!

 

Senest opdateret marts 2018